Báo giá nhà sàn dân tộc năm 2014

1, Nhà kẻ chuyền 1 gian 2 trái: diện tích xây dựng 120 m2
-cột cái vanh 100cm x cao 6,7m
-cột hàng 2 vanh 90cm cao 5,6m
-gỗ: xâng , gội, ngát, kháo ( mỡ, xoan )
-Giá bán: 800 triệu

2, Nhà kẻ chuyền 3 gian đứng: 
-cột cái vanh 100cm x cao 6,7m
-cột hàng 2 vanh 90cm cao 5,6m
-gỗ: xâng , gội, ngát, kháo ( mỡ, xoan )
-Giá bán: 900 triệu

3, Nhà kẻ chuyền 3 gian 2 trái : diện tích xây dựng 180 m2
-cột cái vanh 100cm x cao 6,7m
-cột hàng 2 vanh 90cm cao 5,6m
-gỗ: xâng , gội, ngát, kháo 
-Giá bán: 1 tỉ 300 triệu

4, Nhà 3 gian 2 trái kể chuyền chồng chóp, chồng cánh : diện tích xây dựng 180 m2
-cột cái vanh 100cm x cao 6,7m
-cột hàng 2 vanh 90cm cao 5,6m
-gỗ: xâng , gội, ngát, kháo 
-Giá bán: 1 tỉ 500 triệu

5, Nhà kẻ chuyền 3 gian 2 trái : diện tích xây dựng 180 m2 
-cột cái vanh 100cm x cao 6,7m
-cột hàng 2 vanh 90cm cao 5,6m
-gỗ: mỡ, xoan 
-Giá bán: 1 tỉ 600 triệu

6, Nhà 3 gian 2 trái kể chuyền chồng chóp, chồng cánh : diện tích xây dựng 180 m2
-cột cái vanh 100cm x cao 6,7m
-cột hàng 2 vanh 90cm cao 5,6m
-gỗ: mỡ, xoan
-Giá bán: 1 tỉ 800 triệu


5, Nhà kẻ chuyền 1 gian 2 trái hoặc 3 gian đứng 
-cột cái vanh 100cm x cao 6,7m
-cột hàng 2 vanh 90cm cao 5,6m
-gỗ: chò chỉ 
-Giá bán: 2 tỉ 500 triệu

6, Nhà 3 gian 2 trái kể chuyền chồng chóp, chồng cánh : diện tích xây dựng 180 m2
-cột cái vanh 100cm x cao 6,7m
-cột hàng 2 vanh 90cm cao 5,6m
-gỗ: chò chỉ
-Giá bán: 3 tỉ 500 triệu


7, Nhà kẻ chuyền 1 gian 2 trái hoặc 3 gian đứng 
-cột cái vanh 100cm x cao 6,7m
-cột hàng 2 vanh 90cm cao 5,6m
-gỗ: lim 
-Giá bán: 3 tỉ 500 triệu

8, Nhà 3 gian 2 trái kể chuyền chồng chóp, chồng cánh : diện tích xây dựng 180 m2
-cột cái vanh 100cm x cao 6,7m
-cột hàng 2 vanh 90cm cao 5,6m
-gỗ: lim
-Giá bán: 4 tỉ 500 triệu

Lưu ý: giá thành ngôi nhà phụ thuộc rất nhiều vào yêu tố làm thêm hoặc thay đổi do gia chủ yêu cầu vì vậy giá thành một ngôi nhà có thể sẽ thay đổi so với bảng báo giá trên,  để tiện tham khảo quý khách có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi nhận được điện thoại của quý khách